1960 yılında Levent Oto Sanayi Şubesi açılarak kapasite arttırımı için mevcut üretimin bir kısmı buraya alındı.